Περιήγηση στις κατηγορίες :

Διηλεκτρικό ομοαξονικό καλώδιο αέρα & leaky ομοαξονικό καλώδιο

Προβολή περισσότερα για μας

Ο κ. Paul Smith

Συμπαθώ την υψηλή αποδοτικότητα IMEX και σταθερή ποιότητα, αναμένω IMEX για να προσφέρω περισσότερο υψηλό - ποιοτικό RG καλώδιο στο μέλλον.

περισσότεροι