χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Καλώδιο ινών CPRI
καλώδιο σταθμών βάσης
Ομοαξονικό καλώδιο που στηρίζει την εξάρτηση
Καλώδιο τροφοδοσίας RRU
θωρακισμένο σκοινί μπαλωμάτων ινών
Υπαίθριο καλώδιο μπαλωμάτων ινών
Συνελεύσεις καλωδίων τηλεπικοινωνιών
aisg μουσκεψτε το καλώδιο
καλώδιο βραχυκυκλωτήρα RF
Σφιγκτήρας καλωδίου τροφοδοτών
καλώδιο τροφοδοτών RF
Συνδετήρας καλωδίων τροφοδοτών