Συνελεύσεις καλωδίων τηλεπικοινωνιών

συνέλευση καλωδίων λουριών, συνέλευση καλωδίων δύναμης, συνέλευση οπτικών καλωδίων.