Συνελεύσεις καλωδίων τηλεπικοινωνιών

συνέλευση καλωδίων δύναμης, συνέλευση καλωδίων λουριών, συνέλευση οπτικών καλωδίων.