καλώδιο σταθμών βάσης

καλώδιο υψηλής ταχύτητας, καλώδιο ψηφιακών σημάτων, Μονωμένο καλώδιο τροφοδοσίας.