καλώδιο σταθμών βάσης

Μονωμένο καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο ψηφιακών σημάτων, καλώδιο υψηλής ταχύτητας.