καλώδιο βραχυκυκλωτήρα RF

ομοαξονικό καλώδιο RF, πείστε τα καλώδια αλτών, Καλώδιο κεραιών RF.