Ομοαξονικό καλώδιο που στηρίζει την εξάρτηση

Καθολική στηρίζοντας εξάρτηση, πείστε να στηρίξει την εξάρτηση, χαλκός που στηρίζει το καλώδιο.