Ομοαξονικό καλώδιο που στηρίζει την εξάρτηση

Ηγετική θέση της Κίνας Καθολική στηρίζοντας εξάρτηση αγορά προϊόντων