Καθολική στηρίζοντας εξάρτηση

χαλκός που στηρίζει το καλώδιο, Ομοαξονικό καλώδιο που στηρίζει την εξάρτηση, πείστε να στηρίξει την εξάρτηση.