Καθολική στηρίζοντας εξάρτηση

πείστε να στηρίξει την εξάρτηση, Ομοαξονικό καλώδιο που στηρίζει την εξάρτηση, χαλκός που στηρίζει το καλώδιο.