ενεργό οπτικό καλώδιο

ενεργό χάλκινο καλώδιο, Ενεργό οπτικό καλώδιο QSFP, οπτικό ομοαξονικό καλώδιο.