Καλώδιο τροφοδοσίας RRU

καλώδιο διανομής δύναμης, καλώδιο τροφοδοσίας πύργων, θωρακισμένο καλώδιο ρεύματος.