Σφιγκτήρας καλωδίου τροφοδοτών

πείστε τους σφιγκτήρες καλωδίων, σφιγκτήρες καλωδίων RF, Οπτικό καλώδιο Patch.