Σφιγκτήρας καλωδίου τροφοδοτών

πείστε τους σφιγκτήρες καλωδίων, Οπτικό καλώδιο Patch, σφιγκτήρες καλωδίων RF.