Απόκλιση πύργων

υποστηρίγματα απόκλισης καλωδίων, πείστε τους σφιγκτήρες καλωδίων, πείστε την απόκλιση καλωδίων.