θωρακισμένο σκοινί μπαλωμάτων ινών

άμεσος συνδέστε το χάλκινο καλώδιο, καλώδιο SFP dac, Καλώδιο οπτικών ινών.