άμεσος συνδέστε το καλώδιο

άμεσος συνδέστε το χάλκινο καλώδιο, καλώδιο SFP dac, Καλώδιο οπτικών ινών.