Υπαίθριο καλώδιο μπαλωμάτων ινών

Υπαίθριο σκοινί μπαλωμάτων ινών, αδιάβροχο καλώδιο οπτικών ινών, σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών.