καλώδιο τροφοδοτών RF

Ομοαξονικό καλώδιο τροφοδοσίας, ομοαξονικό καλώδιο RF, heliax ομοαξονικό καλώδιο.