Καλώδιο ινών CPRI

καλωδίων οπτικών ινών έμπλαστρο, θωρακισμένο καλώδιο οπτικών ινών, Οπτικό καλώδιο Patch.